SPEEDCHAIN - mezinárodní konference o logistice
| | | | | | | |

Přihláška na mezinárodní logistickou konferenci SpeedCHAIN 2014

Zvýhodněná konferenční cena pro členy Obalového institutu SYBA činí 4.950,- Kč + 21% DPH = 5.989,50 Kč.

KAPACITA EXURZE JIŽ NAPLNĚNA !!!
Registrujeme pouze přihlášky na první konferenční den včetně slavnostního večera.

Účastnický poplatek včetně DPH zašlete na účet organizátora konference RELIANT s.r.o. vedený u ČSOB. Číslo účtu je 743453/0300. (IBAN: CZ94 0300 0000 0000 0074 3453/BIC: CEKOCZPP). Při platbě uveďte jako variabilní symbol IČ vaší organizace, popřípadě rodné číslo, pokud se přihlašujete jako fyzická osoba.Zúčastním se exkurze 13.11 2014:

lW3h0
developed by web-levne.com and toppartners.cz